پوشش نفوذناپذير برای کاغذ و مقوای بسته‌بندی در سال 2020

انتظار می‌رود بازار پوشش نفوذناپذير برای کاغذ و مقوای بسته‌بندی فراتر از هفت بیلیون دلار در سال 2020 باشد.
پوشش مقاوم آتی برای کاغذ و مقوای بسته‌بندی در سال 2020 گویای این مطلب است که بازار کاغذ و مقوای بسته‌بندی سالانه بیش از چهار درصد نسبت به دوران میان‌مدت رشد خواهد داشت، رشد بالای بازار برای پوشش مقاوم و کاربردی در کاغذهای بسته‌بندی پیش‌بینی شده است.

انتظار می‌رود بازار پوشش نفوذناپذير برای کاغذ و مقوای بسته‌بندی فراتر از هفت بیلیون دلار در سال 2020 باشد.
پوشش مقاوم آتی برای کاغذ و مقوای بسته‌بندی در سال 2020 گویای این مطلب است که بازار کاغذ و مقوای بسته‌بندی سالانه بیش از چهار درصد نسبت به دوران میان‌مدت رشد خواهد داشت، رشد بالای بازار برای پوشش مقاوم و کاربردی در کاغذهای بسته‌بندی پیش‌بینی شده است.
بالاترین رشد برای محصولات بیوشیمیایی و مواد مبتنی بر نانو (هر چند از پایه‌های محدود) همانند پوشش‌هاي پايه‌آب پیش‌بینی می‌شود. در سطح منطقه‌ای، بخش آسیا و اقیانوس آرام راه‌های منتهی به فرصت‌های رشد را تعقیب می‌کنند.
پوشش کاربردی و مقاوم آتی برای کاغذ و مقوای بسته‌بندی در سال 2020 تجزیه و تحلیلی عمیق از نیروهای موجود در بازار محرک این رشد را فراهم نموده‌اند. این گزارش مروری جامع از صنعت، از جمله اندازه کمی بازار و پیش بینی تقسیم در کشور و کاربرد نهایی ارائه می‌دهد.

آن چه در اين گزارش تحليلي مي‌خوانيد:
* پیش‌بینی پنج ساله بازار کمی و کیفی جهانی برای پوشش کاربردی و مقاوم کاغذ و مقوای بسته‌بندی از نظر کاربرد نهایی و منطقه جغرافیایی تقسیم‌بندی می‌گردد.
* تجزیه و تحلیل عمیق محرک‌های بازار، گرایشات و تحولات فناوری برش برای پوشش محصولات.
* لیست جهانی از ذینفعان برتر صنعت در این بخش.
* شصت و هفت جدول و منحنی از اطلاعات انحصاری صنعت بر اساس تحقیقات اولیه و ثانویه.
چه روشی استفاده می‌شود؟
پوشش‌هاي مقاوم و نفوذناپذير آينده برای کاغذ و مقوای بسته‌بندی در سال 2020 متکی به هم تحقیقات اولیه و هم ثانویه است. تحقیقات اولیه شامل مصاحبه با شرکت‌کنند‌گان کلیدی در بازاریابی، فروش، تولید و توسعه محصول برای زنجیره تامین پوشش کاربردی و مقاوم است: مواد خام و شالوده کار، مبدل‌های بسته‌بندی، و فروشندگان بسته‌بندی.
شرکت‌کنندگان کلیدی که مصاحبه از آن‌ها انجام شد شامل پرسنل برجسته تولید‌کنندگان پوشش و چندین کارشناس صنایع بود. این کارشناسان صنایع به طور کلی شامل پرسنلی از تامین‌کنندگان بزرگ تجهیزات و سایر مشاوران صنایع بودند. تحقیقات ثانویه شامل اطلاعات به دست آمده از مرور نوشته‌های فنی، گزارشات، مقالات، نتایج کنفرانس‌ها، اطلاعات شرکت، و سایر تجارت‌ها، حرفه‌ها یا منابع دولتی است.
منفعت اين گزارش
* تجزیه و تحلیل عمیق محرک‌های بازار، و گرایشات در مورد بازار پوشش کاربردی و مقاوم کاغذ و مقوای بسته‌بندی.
* تفکیک کامل پوشش کاربردی و مقاوم برای هر منطقه، نوع و کاربرد بسته‌بندی، از جمله پیش بینی های سال 2020.
* داده‌های انحصاری بر اساس تحقیقات اولیه، از جمله مصاحبه با شرکت کنندگان اصلی در بازاریابی، فروش، تولید و توسعه محصول برای کل زنجیره تامین.

بیشتر بخوانید . . .