فراخوان عضویت در کمیته فنی ISIRI(INSO)/OIML/TC6

فراخوان عضویت در کمیته فنی
ISIRI(INSO)/OIML/TC6
با عنوان
“Prepackaged Products”

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه‌های ذینفع، ذیربط و متخصصان در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان‌های استانداردسازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته‌های فنی متناظر می‌نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین‌المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته‌های فنی سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)، کمیته فنی ISIRI(INSO)/OIML/TC6  متناظر با کمیته فنی OIML/TC6  با عنوان “محصولات پیش بسته‌بندی شده” به منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می‌آورد در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل دبیر کمیته  [email protected] ارسال فرمایند. اطلاعات تکمیلی  نیز در پهنه “مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی” در سایت سازمان به نشانی www.isiri.org قابل مشاهده است. تاریخ شروع پذیرش آبان 1394 و پایان پذیرش تا دی 1394 مي‌باشد.
نقش و وظایف اعضاء: پس از ایجاد کمیته فنی متناظر متشکل از گروه‌های ذینفع و ذیربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی، نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند.
مسئولیت‌های کمیته فنی OIML/TC6 عبارت است از:
پروژه‌های کاری در راستای رسالت استانداردسازی بین‌المللی:
الف) در دست اقدام بودن بازنگری استانداردهای R-79 و R-87 به ترتیب تحت عنوان: “الزامات برچسب‌گذاری” و “کمیت فرآورده در پیش‌بسته‌بندی‌ها”
ب) جدید: “راهنمای تبیین الزامات سیستمی برای گواهی محصولات پیش‌بسته‌بندی‌شده”
در یک کلام تهیه و تدوین استانداردهای بین‌المللی در قالب فرآیند استانداردسازی در دامنه شمول فعالیت‌های کمیته و معیارهای سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی و مطابق با کد نوع مدارک اعم از: توصیه‌نامه، مدرک فنی، واژه‌نامه، راهنما، گزارش کارشناسی
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت کمیته فنی بین‌المللی بر روی لینک زیر کلیک فرمایید: www.oiml.org/en/technical-work/tc-sc/tclist_view

iranpack-sanat-bastebandi-OIML-farakhan

بیشتر بخوانید . . .