IMG_2361-web

اولیــن حضــور سازمان‌یافته ترکیه در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی با حضور نزدیک به سی شرکت ترک و چهارصد متر مربع فضای نمایشگاهی شکل گرفت. مهدی جهانی نماینده شرکت نمایشگاهی تویاپ ترکیه در ایران نقش بسیار موثری در این حضور داشت. برخورد زمان نمایشگاه با آغاز سال نو میلادی بسیاری از غرفه‌گذاران ترک را منصرف کرده بود ولی مهدی جهانی با تلاش خود توانست بسیاری از ترک‌ها را برای شرکت در این نمایشگاه متقاعد کند. در نشستی به کمک او به گفت و گو با “لونت متین‌اوغلو” جانشین مدیرعامل شرکت نمایشگاهی ترکیه و “مراد اوستوک” نماینده و ارزیاب وزارت بازرگانی ترکیه در نمایشگاه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید . . .