iranpack-sanat-bastebandi-Shahrestani

مرتضی شهرستانی * سازمان غذا و دارو:
طبق استانداردهای ملی ایران و طبق استاندارد شماره 3341، بحث ایمنی این بسته‌بندی‌ها به شدت جدی گرفته می‌شود.
بر اساس این استاندارد که در سایت استانداردهای ملی ایران قرار دارد، برای جلوگیری از تماس مواد خوراکی با مقوای درون جعبه باید از پوشش مناسب درجه خوراکی استفاده شود.

بیشتر بخوانید . . .