iranpack-sanat-bastebandi- KP

خشايار پورمحسن * MM و Heinzel:
…متاسفانه عدم آگاهی نسبت به کیفیت و کوالیتی‌های مختلف در میان مصرف‌کنندگان اغلب شاهد این موضوع هستیم که آنها یک نوع کیفیت را برای تمام کاربردها استفاده می‌کنند، موضوعی که شاید در ایران خیلی رایج باشد و در دنیا چنین شیوه‌ای امروز چندان مقبول نیست.

بیشتر بخوانید . . .