iranpack-sanat-bastebandi-1405846999

جلیل غفاری رهبر * اتحادیه صنف صحاف:
درباره وزن و اندازه جعبه‌های شیرینی نیز مشکلات زیادی وجود دارد، برخی قنادها به دنبال مقوایی هستند که وزن بیشتری دارد تا سود بهتر و مناسبتری هنگام فروش شیرینی داشته باشد اما در واقع می‌بینیم که این استانداردها وجود ندارد، در حالی که اگر یک وزن ثابت و کلی پیش‌بینی شود، شیرینی‌فروش دیگر روی جعبه سودی نمی‌برد.

بیشتر بخوانید . . .