تغییر در برنامه تولید آمکور

شرکت‌های تبدیل‌کننده فیلم به منظور شناسایی منابع جایگزین یا جدید رزین به منظور تامین بلندمدت فیلم معادل همکاری دارد. Amcor نسبت به ماهیت بحرانی کاربردهایی که از فیلم Barex 210 بهره می‌گیرند و به ویژه پیچیدگی فرآیند تائید کیفی مجدد حساس است.

Amcor در تاریخ 29 اکتبر از تصمیم شرکت INEOS Barex مبنی بر تعطیل کردن تنها واحد تولیدی خود در شهر لیما ایالت اوهایو تا اوایل سال 2015 مطلع شد. در حال حاضر تیم‌های خرید و فنی شرکت Amcor همکاری نزدیکی را با تبدیل‌کننده‌های فیلم به منظور تامین میزان کافی رزین INEOS Barex پیش از تعطیلی آنها دارند. همچنین تعهد به تهیه موجودی سه ساله از پیش تنظیم شده است. این موجودی وابسته به تعهدات الزام‌آور در قبال مشتری است که تا انتهای نوامبر ارائه می‌شوند و شرایط تجاری آنها هنوز مشخص نیست.

علاوه بر این، Amcor با شرکت‌های تبدیل‌کننده فیلم به منظور شناسایی منابع جایگزین یا جدید رزین به منظور تامین بلندمدت فیلم معادل همکاری دارد. Amcor نسبت به ماهیت بحرانی کاربردهایی که از فیلم Barex 210 بهره می‌گیرند و به ویژه پیچیدگی فرآیند تائید کیفی مجدد حساس است. به این دلیل، آمکور از سال 2012 سرمایه‌گذاری عظیمی را به منظور توسعه یک فیلم آلترناتیو برخوردار از خواص خنثی مشابه با Barex و استخراج پذیری و درزگیری بهتر و فرآیند تولید با پایداری بیشتر صورت داده است.

بیشتر بخوانید . . .