كاغذCorrosorber®بسته‌بندی ضد کدرشدگی با تکنولوژیNano-VpCI®

Cortec Corporation® کاغذ پیشرفته‌ای تولید کرده است که از تکنولوژی Nano-VpCI® – Corrosorber® استفاده می‌کند. این کاغذ بسته‌بندی ضدکدرشدگی به طور خاص برای فلزات ارزشمند مثل نقره، قلع و فلزاتی با روکش طلا در نظر گرفته شده است و به محافظت از این فلزات در برابر کدرشدن که ارزش آنها را کم می‌نماید، کمک می‌کند. یک طرف کاغذ پوشش ویژه‌ای دارد که مانع عبورگاز H2S می‌شود. هنگامی که مقدار قابل‌توجهی گاز H2S توسط کاغذ جذب می‌شود، رنگ کاغذ از سبز روشن به قهوه‌ای تغییر می‌کند.

Cortec Corporation® کاغذ پیشرفته‌ای تولید کرده است که از تکنولوژی Nano-VpCI® – Corrosorber® استفاده می‌کند. این کاغذ بسته‌بندی ضدکدرشدگی به طور خاص برای فلزات ارزشمند مثل نقره، قلع و فلزاتی با روکش طلا در نظر گرفته شده است و به محافظت از این فلزات در برابر کدرشدن که ارزش آنها را کم می‌نماید، کمک می‌کند. یک طرف کاغذ پوشش ویژه‌ای دارد که مانع عبورگاز H2S می‌شود. هنگامی که مقدار قابل‌توجهی گاز H2S توسط کاغذ جذب می‌شود، رنگ کاغذ از سبز روشن به قهوه‌ای تغییر می‌کند.
طرف دیگر کاغذ یک لایه VpCI® دارد که مثل مانع جلا عمل کرده و تا دو سال یا تا زمانی که رنگ کاغذ از سبز روشن به قهوه‌ای تغییر کند، از فلزات گرانبها محافظت می‌کند. پوشش بخار شده و به تمام سطح فلز می‌رسد تا مانع کاملی در برابر کدرشدن باشد. بسیاری از مواد مانع کدرشدگی باید بعد از استفاده پاک شوند، اما با کاغذ Corrosorber® VpCI® به این موضوع نیازی نیست. این کاغذ منحصربه فرد به هیچ وجه بر فرآوری آینده فلز گرانبها تاثیر نگذاشته یا ویژگی‌های فیزیکی آن مثل رسانایی یا حساسیت سطحی را تغییر نمی‌دهد. مطمئن باشید که که فلزات ارزشمند شما ظاهر خود را حفظ کرده و هیچ اثر مخربی روی قطعات بسته‌بندی شده ایجاد نمی‌شود. Corrosorber® را می‌توان برای بسته‌بندی و نگهداری محصولات تکی یا چندتایی به منظور انبارش یا حمل و نقل به شیوه‌های مختلف استفاده کرد. فلزات خود را به سادگی بسته‌بندی کرده و لبه‌ها را تا کنید تا هیچ هوایی عبور نکند. Corrosorber® یک جاذب سولفید هیدروژن و نشانگر اشباع دارد که به شکلی موثر از فلزات در برابر شرایط محیطی خطرناک مثل رطوبت، SO2, H2S و خوردگی گالوانیکی ناشی از فلزات نامتشابه محافظت می‌کنند. فلزات تحت محافظت با این روش عبارتند از: نقره، مس، نیکل، کروم، برنج، قلع، فلزات با روکش ورقه طلا و آلیاژهای آلومینیوم یا آهن. دراین کاغذ دوستدار محیط زیست هیچ نیتریت، فسفات، سیلیکون، آمین و هیچ فلز سنگین دیگری به کار نرفته است.

بیشتر بخوانید . . .