نشانی غرفه ماهنامه صنعت بسته بندی در نمایشگاه اگروفود 1396

نشانی غرفه ماهنامه صنعت بسته بندی در نمایشگاه اگروفود 1396

با سلام

نشانی غرفه ماهنامه صنعت بسته بندی در نمایشگاه اگروفود 1396

2 تا 5 خرداد 96

سالن 40آ (طبقه بالا) غرفه شماره 32

Agrofood-96 Stand

بیشتر بخوانید . . .