انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران هیات مدیره جدید خود را برای سه سال آینده انتخاب کرد

مچمع عمومی عادی انجمن ماشینسازان صنایع غذایی ایران برگزار شد و هبات مدیره جدید انجمن برای سه سال آینده انتخاب شدند.

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران هیات مدیره جدید خود را برای سه سال آینده انتخاب کرد.

بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 آذر 95 جلسه مجمع عمومی انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران در محل انجمن برگزار شد. در جریان این جلسه مجتبی نائلی ایتدا به بیان بعضی از گفتنی ها از سه سال گذشته پرداخت. وی همچنین از علاقمندی خود و علی مصیبی به ورود اعضای جوانتر در هیات مدیره به جای خودشان گفت. سپس سیدعلیرضا میربابابی بازرس انجمن گزارشی از عملکرد هیات مدیره انجمن در سه سال گذشته ارائه داد.

در ادامه محمدکاظم شکرکن دبیر انجمن در فرازی از صحبتهایش از فعالیتهای هیات مدیره فعلی تشکر کرد.

پس از آن نوبت به مهمترین دستورکار مجمع یعنی انتخاب هیات مدیره جدید برای سه سال آینده رسید. ابتدا هیات رییسه انتخابات مشخص شده و در جای خود قرار گرفتند. سپس نامهای داوطلبان شرکت در انتخابات مشخص شد. عده ای از نامزدان هیات مدیره خودشان داوطلب شدند و عده ای نیز با اصرار بعضی اعضا در معرض انتخاب قرار گرفتند.

پس از پایان رای گیری و شمارش آرا نتیجه به ترتیب زیر اعلام شد.

هومان رحمانی 11

قاسم وفایی 12

فضل الله حسینی 14

مجتبی نائلی 24

مسعود مستغاثی 9

ایمانعلی قهرمانی 16

علی مصیبی 18

علی علمیه 9

علی فتوت احمدی 6

قربانعلی عباسی 9

ناصرعلی خزائی 20

نیما سیدالحکمایی 26

در این میان بترتیب آقایان نیماسیدالحکمایی، مجتبی نائلی، ناصرعلی خزایی، علی مصیبی، ایمانعلی قهرمانی، فضل الله حسینی و قاسم وفایی به عنوان اعضای اصلی و هومان رحمانی و قربانعلی عباسی به عنوان عضو علی البدل به هیات مدیره انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران راه یافتند..

iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-01iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-02iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-03iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-05iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-04iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-06iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-11iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-09iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-10iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-12iranpack-sanat-bastebandi-172-ifmma-13

عکسها: رضا مسلم پور

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .