راه‌اندازی نخستین کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار بخش کشاورزی در معاونت ریاست جمهوری

ایانا: موافقت اصولی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان به عنوان نخستین کانون وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش کشاورزی صادر شد.

ایانا: موافقت اصولی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان به عنوان نخستین کانون وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش کشاورزی صادر شد.
با توجه به تصویب و ابلاغ اساسنامه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه اجرای نقشه جامع علمی کشور و پیگیری‌های هیأت مؤسس، موافقت اصولی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان به‌عنوان نخستین کانون وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش کشاورزی صادر شد.
بنا بر این گزارش، نخستین جلسه هیأت مؤسس نیز پیش از تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد و در این جلسه عباسعلی مطلبی به‌عنوان نماینده هیأت مؤسس، ضمن بیان سوابق عملکردی کانون هماهنگی دانش و صنعت از سال 1389 تا 1393 خورشیدی به ضرورت بهره‌گیری بخش کشاورزی از ظرفیت قانونی جدید ایجاد شده اشاره کرد که با درخواست ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به‌عنوان عضو کمیسیون هماهنگی کانون‌های دانش و صنعت در معاونت فناوری ریاست جمهوری اعلام شده و موافقت اصولی نخستین کانون بخش کشاورزی به نام آبزیان صادر شده است. همچنین شریف روحانی، مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان و دبیر دو کانون هماهنگی دانش و صنعت قبلی در حوزه شیلات (آبزی‌پروری و فرآوری) به تشریح اساسنامه ابلاغی ریاست جمهوری در زمینه کانون‌های جدید پرداخته و در نهایت با بحث و بررسی هیأت مؤسس ترکیب شورای مرکزی کانون جهت اعلام به معاونت علمی و صدور احکام مربوطه نهایی شد. طبق اساسنامه قبلی به‌عنوان اختیارات نخستین هیأت مؤسس کانون با اتفاق مطلق 20 نفر از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اتحادیه و تشکل‌های صنفی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های خصوصی فعال، مطلبی به‌عنوان رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان انتخاب شد. احکام رئیس و شورای مرکزی کانون‌ها را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید . . .