نوع دیگری از فرهنگ‌سازی در جهت مدیریت مصرف آب

ایرنا/ هیچ وقت آب را هدر نده حتی اگر کنار یک نهر جاری از آب بودی، این نوشته‌ای است بر روی برچسب بطری‌های آب بسته‌بندی در کشور استرالیا كه نزديك به يك سال پيش توزيع شد. استراليا كشوري است که حداقل بخاطر قرار گرفتن در اقیانوس، حجم انبوهی از آب آن را احاطه کرده است.
اگر بخواهیم مطالب درج شده بر روی بطری‌های آب تولیدی در داخل کشور و سایر کشورها را مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که این تبلیغات تا چه حد می‌تواند در فرهنگ‌سازی مصرف آب نقش موثری ایفا کند. در بررسی مطالب تبلیغی موجود بر روی آب‌های بسته‌بندی تولید داخل مشاهده می‌کنیم که توضیحات روی بطری‌های آب بیشتر مربوط به معرفی منطقه‌ای است که آب استخراج و بسته‌بندی شده، در حالی که با توجه به شرایط خاص ایران از نظر تداوم خشکسالی‌ها و کمبود شدید منابع آبی ایران، باید شعارهایی بر روی بطری‌ها درج شود تا مصرف‌کنندگان به مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب ترغیب و تشویق شوند.

بیشتر بخوانید . . .