گرداوری اطلاعات ماشین‌سازان داخلی صنعت سلولزی

بانک مشاغل بسته‌بندی ایران در چارچوب فعالیت در زمینه توسعه صنعت ماشین‌سازی بسته‌بندی و صنایع مرتبط اقدام به گرداوری و ساماندهی اطلاعات سازندگان داخلی ماشین‌آلات صنایع سلولزی کرده است.

قابل توجه سازندگان ماشین‌آلات تولید و تبدیل مواد سلولزی مانند:

? تولید و تبدیل کاغذ و مقوا
? تولید و تبدیل ورق کارتن
? تولید و تبدیل تیشو
? تولید خمیر و ظروف خمیری
? سایر تجهیزات مرتبط

بانک مشاغل بسته‌بندی ایران در چارچوب فعالیت در زمینه توسعه صنعت ماشین‌سازی بسته‌بندی و صنایع مرتبط اقدام به گرداوری و ساماندهی اطلاعات سازندگان داخلی ماشین‌آلات صنایع سلولزی کرده است.
اطلاعات گرداوری شده برای بهره‌برداری در موارد زیر به کار گرفته خواهد شد:

? کارگروه قانون حداکثر استفاده از توان داخل (وزارت صمت و صندوق توسعه ملی)
? صدور گواهی ساخت داخل برای گمرک (وزارت صمت)
? سامانه‌های بهین‌یاب و توانیران (وزارت صمت)
? اتاق فکر و اقدام ماشین‌سازی (معاونت فناوری ریاست جمهوری)
? مرکز ساخت داخل صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات (وزارت صمت)

در این راستا از ماشین‌سازان محترم صنایع سلولزی دعوت می‌شود اطلاعات زیر را به واتساپ شماره 09359901019 ارسال فرمایند.

✏️ نام کامل شرکت
?️ نام کامل و تلفن مدیرعامل محترم
✉️ نشانی و تلفن دفتر و کارخانه
⚙️ فهرست ساخته‌ها
? وضعیت دانش بنیان
? وضعیت عضویت در تشکل‌های صنفی و صنعتی

بیشتر بخوانید . . .