گرداوری اطلاعات ماشین‌سازان داخلی صنعت سلولزی

بانک مشاغل بسته‌بندی ایران در چارچوب فعالیت در زمینه توسعه صنعت ماشین‌سازی بسته‌بندی و صنایع مرتبط اقدام به گرداوری و ساماندهی اطلاعات سازندگان داخلی ماشین‌آلات صنایع سلولزی کرده است.

قابل توجه سازندگان ماشین‌آلات تولید و تبدیل مواد سلولزی مانند:

📝 تولید و تبدیل کاغذ و مقوا
📦 تولید و تبدیل ورق کارتن
🧻 تولید و تبدیل تیشو
🔸 تولید خمیر و ظروف خمیری
📁 سایر تجهیزات مرتبط

بانک مشاغل بسته‌بندی ایران در چارچوب فعالیت در زمینه توسعه صنعت ماشین‌سازی بسته‌بندی و صنایع مرتبط اقدام به گرداوری و ساماندهی اطلاعات سازندگان داخلی ماشین‌آلات صنایع سلولزی کرده است.
اطلاعات گرداوری شده برای بهره‌برداری در موارد زیر به کار گرفته خواهد شد:

🔷 کارگروه قانون حداکثر استفاده از توان داخل (وزارت صمت و صندوق توسعه ملی)
🔷 صدور گواهی ساخت داخل برای گمرک (وزارت صمت)
🔷 سامانه‌های بهین‌یاب و توانیران (وزارت صمت)
🔷 اتاق فکر و اقدام ماشین‌سازی (معاونت فناوری ریاست جمهوری)
🔷 مرکز ساخت داخل صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات (وزارت صمت)

در این راستا از ماشین‌سازان محترم صنایع سلولزی دعوت می‌شود اطلاعات زیر را به واتساپ شماره ۰۹۳۵۹۹۰۱۰۱۹ ارسال فرمایند.

✏️ نام کامل شرکت
🖋️ نام کامل و تلفن مدیرعامل محترم
✉️ نشانی و تلفن دفتر و کارخانه
⚙️ فهرست ساخته‌ها
💡 وضعیت دانش بنیان
🤝 وضعیت عضویت در تشکل‌های صنفی و صنعتی

بیشتر بخوانید . . .