تعریف مشاغل بسته‌بندی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

چندی است کار تعریف مشاغل حرفه بسته‌بندی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور آغاز شده است. این کار ابتدا به پیشنهاد افشین فخر، عامل توسعه خوشه بسته‌بندی قزوین آغاز شد و با کمک سیدمصطفی ایرانمنش و تیم او توسعه یافت.

در حال حاضر با جدی‌تر شدن این پروژه، اعضای جدیدی به کارگروه مربوطه افزوده شده که تعداد و تنوع آن همچنان در حال گسترش است.

سیدعلی موسوی مدیرکل دفتر طرح و برنامه‌های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعتقاد دارد با توجه به اَبَرحرفه بودن بسته‌بندی، کارگروه مربوطه در این مرحله از پروژه باید از مشورت متخصصان بیشتری استفاده ببرد تا نتیجه کار، قابل اجرا و مفید باشد.

در جلسات هفتگی این کارگروه به جز متخصصان و صاحب‌نظران صنعت بسته‌بندی، نمایندگان تشکل‌های مرتبط نیز دعوت شده‌اند که به جز دو تشکل بقیه آنها حضور چندانی در جلسات ندارند. این در حالی است که بهره‌وران اصلی این پروژه، واحدهای صنعتی و بنگاه‌های مرتبط با بسته‌بندی هستند که با تعریف این مشاغل، از شرایط مهارتی و استخدامی بهتری برخوردار خواهند شد.
iranpack-sanat-bastebandi-154-2014-08-27 11.37.17

iranpack-sanat-bastebandi-154-2014-08-27 11.37.27

بیشتر بخوانید . . .