تسريع و تسهيل در امور گمركي

ایرنا: يك تفاهم نامه توسط مسعود کرباسیان و نیره پیروزبخت رئیسان گمرک و استاندارد امضا شد، این تفاهم نامه در راستای اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و اجرای مواد 62 و70 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تسریع وتسهیل در امر صادرات و واردات بویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی منعقد شده است.

ایرنا: يك تفاهم نامه توسط مسعود کرباسیان و نیره پیروزبخت رئیسان گمرک و استاندارد امضا شد، این تفاهم نامه در راستای اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و اجرای مواد 62 و70 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تسریع وتسهیل در امر صادرات و واردات بویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی منعقد شده است.
براساس این تفاهم نامه گمرک می‌تواند برخی کالاها را بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد انجام دهد ضمن آنکه تولیدکنندگان و بازرگانان دارنده گواهی صادرکننده برتر از سازمان استاندارد، کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و بهره گیری از توان شرکتهای بازرسی تعیین صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد مشمول صادرات بدون نیاز به اخذ مجوز موردی هستند.
همچنین امکان ترخیص کالاهای وارد شده با عنوان مواد اولیه و حدواسط توسط واحدهای تولیدی نمونه کشوری طبق فهرست ارسالی سازمان استاندارد و یا واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد که مستقیما با کارت بازرگانی خود مبادرت به واردات می کنند از مجوز موردی سازمان استاندارد بی نیاز شدند.
براساس این تفاهم نامه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات خط تولید مربوط به واحدهای تولیدی مرتبط که مستقیما توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و کارت بازرگانی به کشور وارد می‌شوند نیز مشمول واردات بدون نیاز به اخذ مجوز موردی سازمان استاندارد هستند.
براساس این تفاهم نامه دو سازمان متعهد شدند، استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد برای کالاهایی که تعداد آنها تا پنج نمونه و ارزش آنها تا 2 هزار دلار باشد و همچنین استفاده از ظروف بسته بندی همانند و مورد تایید دوسازمان از استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد بی نیاز باشند.
به منظور تداوم اجرایی تفاهم نامه مقرر شد در صورت لزوم نسبت به تهیه دستورالعمل‌های اجرایی توسط کارگروهی مشترک اقدامات لازم انجام شود. ضمن آن که طی دوره شش ماهه پایش‌های لازم توسط کارگروه مشترک انجام گیرد.
این تفاهم نامه دارای شش ماده و 23 بند و دو یادآوری است و در دو نسخه به امضای طرفین رسیده است.

بیشتر بخوانید . . .