فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر شد

قطعا انتشار فهرست‌های مذکور تبعاتی خواهد داشت که مثبت یا منفی بودن آن به عملکرد و اظهارات دریافت کنندگان آنها قبل از انتشار این فهرست ارتباط خواهد داشت.

بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی را همراه با میزان دریافت ارز آنها منتشر کرد.

این شفافیت در نوع خود قابل توجه و بی سابقه است.

قطعا انتشار فهرست‌های مذکور تبعاتی خواهد داشت که مثبت یا منفی بودن آن به عملکرد و اظهارات دریافت کنندگان آنها قبل از انتشار این فهرست ارتباط خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی  و نیمایی در باز ه زمانی 21 فروردین ماه سال جاری  تا امروز است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی  است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود از روز شنبه هفته جاری فهرست دریافت کنندگان ارز اطلاع رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد فهرست مذکور از این پس نیز، بروز رسانی خواهد شد.

فهرست دریافت کنندگان ارز با نرخ دولتی از 21 فروردین تا مهر 97

فهرست دریافت کنندگان ارز با نرخ نیمایی از 21 فروردین تا مهر 97

بیشتر بخوانید . . .