مدیرعامل سابق چوب و کاغذ مازندران در صنایع کاغذ پارس

حالا او در کاغذ پارس است و در جمع هیات مدیره این شرکت. ابوالفضل روغنی گلپایگانی اکنون عضو تاثیرگذار هیات مدیره کاغذ پارس است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی که تازگی از مدیریت شرکت چوب و کاغذ مازندران کنار رفته بود در جمع اعضای هیات مدیره شرکت کاغذ پارس قرار گرفت.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی هفت سال مدیریت عامل شرکت چوب و کاغذ مازندران را بر عهده داشت. در این مدت عملکرد، دیدگاه ها و نحوه موضعگیری های او باضافه جایگاهش به عنوان دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ کشور باعث شد نام او در صنایع سلولزی کشور با وزن خاصی برده شود. می توان گفت در واقع بستری چون چوب و کاغذ مازندران فرصتی برای روغنی فراهم آورد تا توانایی ها و نقطه نظرات خود را بهتر و در سطحی وسیعتر به صنایع سلولزی کشور و مسئولان دولتی مربوطه بشناساند.

موضعگیری های اخیر او در جانبداری از افزایش تعرفه واردات کاغذ و نوع استدلال وی در دفاع از این پیشنهاد نام او را حتی در حوزه هایی که کمتر با او ارتباط داشتند مانند ناشران کتاب نیز بر سر زبانها انداخت.

حالا او در کاغذ پارس است و در جمع هیات مدیره این شرکت. ابوالفضل روغنی گلپایگانی اکنون عضو تاثیرگذار هیات مدیره کاغذ پارس است.

فارغ از نظرات این مدیر صنایع کاغذ کشور در زمینه واردات کاغذ که اغلب حقوق مصرف کنندگان را نادیده گرفته اما باید گفت کاغذ پارس با پتانسیل بالای خود در تامین نیازهای مختلف سلولزی کشور اکنون باید حال خوشی داشته باشد. آنها که نوع چالشهای خاص کاغذ پارس را میدانند می توانند در کل نسبت به این اتفاق خوشبین باشند. زیرا تجربه و عملکرد مدیریتی روغنی گلپایگانی برای عبور دادن کاغذ پارس از گردنه های پرپیچ و خم و پرخطری که پیش روی سرمایه گذاران این شرکت بوده و هست بسیار مفید و کارآمد می باشد.

به نظر میاید این سرآغاز یک برنامه هدفمند سازمانی در کاغذ پارس باشد. برنامه ای که جذب مدیران و کارشناسان برجسته صنعت کاغذ کشور را در دستورکار خود دارد. البته تحقق این برنامه، مشروط به وجود ظرفیت کافی در سرمایه گذاران شرکت و کادر مدیریتی آن است.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .