worldstar

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه نگهداری منزل

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه نگهداری منزل لینک صفحه اینستاگرام استرالیا و نیوزیلند* این یک ظرف برای روغنکاری کفپوش‌های چوبی است. جایگزینی برای یک ظرف روغن جداگانه و کاربرد یک سطل،...

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه بهداشت و مراقبت شخصی

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه بهداشت و مراقبت شخصی لینک اینستاگرام – صفحه اول لینک اینستاگرام – صفحه دوم نروژ* بسته‌بندی مسواک ساخته شده از الیاف بازیافتی جایگزین بسته پلاستیکی سابق...

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه غذا

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه غذا لینک اینستاگرام – صفحه اول لینک اینستاگرام – صفحه دوم   چین* SUGAR TETRIS یک بسته‌بندی آب نبات برای کودکان است‌، با مفهوم “به اشتراک...

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه الکترونیک

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه الکترونیک   لینک اینستاگرام ژاپن* منطقی کردن استفاده از فوم پلی‌استایرن در بسته‌بندی دستگاه کپی. همه سازه‌های جدید از ورق کارتن هستند. اندازه بسته‌بندی بزرگ است...

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه نوشیدنی

برگزیدگان مسابقه جهانی بسته‌بندی سال ۲۰۲۱ – گروه نوشیدنی لینک اینستاگرام صفحه ۱ لینک اینستاگرام صفحه ۲ ترکیه * برچسب‌های چاپ معکوس با شش تصویر مختلف از مناطق مختلف بر روی بطری شیشه‌ای با...

درباره مسابقه جهانی بسته‌بندی

Worldstar نام مسابقه سالانه‌ای است که سازمان جهانی بسته‌بندی WPO برگزار می‌کند. مهم‌ترین انتظار از بسته‌بندی این است که ماموریت خود را بدرستی انجام دهد و این ماموریت نباید تنها تامین منافع یک نام...