برگزیدگان بسته‌بندی

بطری شوینده با هدف کاهش زباله‌های پلاستیکی حمام

از برترین‌های Worldstar 2023 با گزینش رضا نورائی بطری شوینده با هدف کاهش زباله‌های پلاستیکی حمام شرکت: EGO Pharmaceuticals www.egopharm.com کشور: استرالیا و نیوزلند دسته: بهداشت و مراقبت شخصی درباره محصول بعد از آشپزخانه،...

قوطی‌های آئروسل ۱۰۰درصد بازیافتی

از برترین‌های Worldstar 2023 با گزینش رضا نورائی قوطی آلومینیومی صددرصد بازیافتی برای اسپری شرکت: LINHARDT GmbH & Co. KG linhardt.com/en/index کشور: آلمان دسته: بهداشت و مراقبت شخصی قوطی‌های آئروسل جدید برای داروخانه آلمانی...

بسته‌بندی حمل و نقل سقف شیشه‌ای خودرو

از برترین‌های Worldstar 2023 با گزینش رضا نورائی بسته‌بندی حمل و نقل سقف شیشه‌ای خودرو شرکت: Mosonpack Kft.  و  Dunapack Kft. www.dunapack-packaging.com/hu-mosonpack کشور: مجارستان دسته: حمل و نقل از تیم طراحی خواسته شد بسته‌بندی...