معرفی برگزیدگان چگونه انجام می‌شود؟

همان طور که از نام و ترتیب انتشار سالنامه برگزیدگان بسته‌بندی پیداست این نشریه سالی یک بار بصورت چاپی منتشر می‌شود و ماموریت اصلی آن معرفی برترین‌های بسته‌بندی است.

سالنامه برگزیدگان بسته‌بندی هم برترین‌های بسته‌بندی جهان را معرفی می‌کند و هم برترین‌های کشور ایران.

این سالنامه برای شناسایی، گزینش و معرفی برترین‌های بسته‌بندی در ایران از استانداردهایی پیروی می‌کند که در صفحات قبل به آن اشاره شده است.

بسته‌هایی که بر پایه استانداردهای این سالنامه انتخاب و معرفی می‌شوند در تمام رسانه‌های مرتبط با آن مانند نشریه چاپی، سایت اینترنتی و صفحه اینستاگرام و سایر رسانه‌هایی که پس از این ایجاد شوند با ارائه مشخصات کامل معرفی خواهند شد. از این رو سالنامه برگزیدگان بسته‌بندی و رسانه‌های اقماری آن به عنوان سندی برای ثبت آثار برجسته بسته‌بندی خواهند بود.

همچنین آثار برگزیده و پدیدآورندگان آنها در مراسمی در پیشگاه مهمانان ویژه و اهالی صنعت بسته‌بندی معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید . . .