آرشیو: 11 ژانویه 2018

۰

CTI جوهرهایی با گواهی Tamper راه‌اندازی می‌کند

گفته می‌شود که این فن‌آوری به مشتریان، یک پنجره فعال‌سازی دقیق ارائه می‌دهد که در آن هشدار از بی‌رنگی به رنگ کامل در محدوده ده درجه سانتیگراد انتقال می‌یابد. این شرکت می‌گوید که فناوری‌های برگشت‌ناپذیر سنتی نیازمند یک پنجره گذار بین سی تا پنجاه درجه سانتیگراد (هشتاد وشش درجه تا صد و بیست و دو درجه فارنهایت) هستند، در نتیجه فعال‌سازی رنگ و تشخیص در دمای پایین‌تر ضعیف است.