آرشیو: 20 اکتبر 2016

نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند

ر کارگروه تنظیم بازار در خصوص تغییر جزیی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بحث و بررسی شده و قرار این است که میانگین دو هفته‌ای قیمت‌ها در بازارهای جهانی دیگر ملاک تعیین قیمت‌ها قرار نگیرد و قیمت‌های هفته دوم ضرب در قیمت ارز آزاد، ملاک تعیین قیمت‌های پایه قرار گیرد و از ماه آینده اعمال شود