آرشیو: 15 سپتامبر 2016

بسته مقوایی با کد Zap همراه با تکنیک واقعیت افزوده

(AR) بعد جدیدی از بازار بسته‌بندی که Zappar نامیده می‌شود را نشان می‌دهد. این پروژه یک کارتن یا پاکت بسته‌بندی را به یک تجربه تعاملی و جذاب تبدیل می‌کند که پلی مابین اشیاء فیزیکی اطراف و و دنیای دیجیتال را در زمانی اندک ایجاد می‌نماید.