آرشیو: 13 سپتامبر 2016

پوچ سرپای قوری‌شکل Mondi

این پوچ منحصر به فرد با نیازهای خاص برند قابل تطبیق‌دهی است و امکان چاپ فلکسو یا روتوگراوه به همراه جوهرهای فلزی و پرداخت مات بر روی آن وجود دارد. امکان انتخاب از بین گستره وسیعی از نازل و درپوش و انتخاب فرم انتهای پوچ، از دیگر ویژگیهای طراحی آن است. این پوچ در اندازه‌های 350 تا 1000 میلی‌لیتر موجود بوده و با دستگاههای پرکن معمول برای پر کردن از قسمت فوقانی یا از نازل آن سازگار است.