آرشیو: 9 سپتامبر 2016

ایراندار نامی نو، اما پرآوازه در صنایع بسته‌بندی کشور

استاندار قزوین، رئیس سازمان صنعت استان و دیگر مسئولین از شرکت موفق ایراندار بازدید کردند. خبر قزوین: در تداوم بررسی و حل مشکلات صنایع استان این بار همتی استاندار قزوین، پرزحمت رئیس سازمان صنعت،...