آرشیو: 10 آگوست 2016

K2016 چه خواهید دید؟

آن چه در ادامه می‌خوانید بخشی از معرفی نمایشگاه پلاستیک آلمان است که متن آن توسط نماینده این نمایشگاه در ایران در اختیار مجله قرار داده شده است. در ماه اکتبر، بیش از 3000...