آرشیو: 7 جولای 2016

فناوری جدید نوردمکانیکا در دروپا ۲۰۱۶

تکنولوژی جدید نوردمکانیکا که با همکاری شرکت Dow Chemical بوده در نمایشگاه Drupa 2016 برای اولین بار رونمایی شد. نتیجه همکاری دو شرکت صنعتی نوردمکانیکا با دستگاه جدید خود به نام Duplex SL One Shot و شرکت Dow Chemical با چسب جدید خود به نام Symbiex به معرفی یک نوآوری جدید در صنعت لمینه به نام DNA انجامید.