آرشیو: 21 آوریل 2016

آخرین مواد مصرفی لیبل، و گرایشات به سمت آن

این که چه چیزی در یک برچسب شاخص است اغلب توسط مصرف‌کننده و یا مد روز مشخص می‌شود. مواد ، اثرات آنها، اندودکننده‌ها و طراحی همه آنها تنها بخشی از نقش لازم را در تعریف آن چه که در ساخت لیبل به کار می رود بازی می‌کنند . در این جا موارد جهت بررسی لیبل‌های آتی ذکر می‌شود: