آرشیو: 19 فوریه 2016

۰

محصولات برتر سال ۲۰۱۵ منتخب خوانندگان مجله PFFC

از کلیشه‌های چاپ فلکسو و تمیزکننده غلتک آنیلوکس، محصولات متنوعی برای حفظ جایگاه یک واحد کارخانه تبدیل فیلم لازم است. شرکت‌های مبدل به انواع فیلم‌های پیشرفته برای تولید لیبل‌ها و بسته‌های محافظ محصولات مصرفی نیاز دارند. سال ۲۰۱۵ شرکت‌های TORAY PLASTICS آمریکا، INNOVIA FILMS ،JINDAL FILMS و AVERY DENNISON محصولاتی را ارائه ‌داده‌ا‌ند که توجه مشترکان نشریه اینترنتی E-CLIPS نسخه الکترونیک مجله PFFC را جلب کرده‌اند. این فهرست بر اساس تعداد کلیک‌های آنها روی محصولات از طریق خبرنامه‌های ارسالی این نشریه تهیه شده است. در این جا ماهنامه صنعت بسته‌بندی به تعدادی از این برگزیدگان می‌پردازد.