آرشیو: 26 نوامبر 2015

برگزاری نخستین هم‌اندیشی ملی فناوری نوین پلیمر در کشاورزی با عنوان به‌کارگیری فیلم‌های پلیمری در کشاورزی و گلخانه‌ها بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن‌ماه در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این همایش به همت معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری و حمایت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران، دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، اداره کل تدوین استاندارد برگزار خواهد شد. اساتید، محققان، صنعتگران، کارشناسان، مهندسان و دانشجویـان می‌توانند آخرین دستاوردهای تحقیقاتـی خـود را پیرامون محورهای ذیل به‌منظور ارائـه در این هم‌اندیشی تا تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴ ارسال کنند.

اعلام نرخ تورم صنعتی ۶/۶ درصد

مهر: مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش صنعت در یکسال منتهی به شهریور ماه امسال را ۶/۶ درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل تابستان ۱۳۹۴ اعلام کرد: