آرشیو: 12 نوامبر 2015

بررسی امکان تولید نانوکامپوزیت‌های بسته‌بندی خوراکی توسط محققان ایرانی

بررسی امکان تولید نانوکامپوزیت‌های بسته‌بندی خوراکی توسط محققان ایرانی

ایرنا- پژوهشگران دانشگاه تهران در طرحی مشترک با یک شرکت تعاونی دانش بنیان در حال بررسی امکان تولید بیوفیلم‌های نانوکامپوزیتی رنگی خوراکی و زیست تخریب پذیر هستند که می‌توان از آنها در صنایع تولید بسته‌بندی خوراکی‌ها و ظروف یک بار مصرف استفاده کرد.