آرشیو: 5 نوامبر 2015

نقدي بر تفسير وزارت صنعت از مصوبه شوراي اقتصاد در مورد تعرفه كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه

آن چه در ادامه مي‌آيد نكات و نظراتي است كه در چند جلسه با حضور نمايندگان ناشران، مطبوعات، صنوف چاپ، واردكنندگان خمير و كاغذ و ساير صاحب‌نظران مطرح شد و مورد توافق كلي قرار گرفت.