آرشیو: 5 نوامبر 2015

۰

نقدی بر تفسیر وزارت صنعت از مصوبه شورای اقتصاد در مورد تعرفه کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه

آن چه در ادامه می‌آید نکات و نظراتی است که در چند جلسه با حضور نمایندگان ناشران، مطبوعات، صنوف چاپ، واردکنندگان خمیر و کاغذ و سایر صاحب‌نظران مطرح شد و مورد توافق کلی قرار گرفت.