آرشیو: 25 اکتبر 2015

۰

گاز استریل با قیمت گرانتر و عمر کمتر

ماهنامه صنعت بسته بندی/ این روزها در تعدادی از داروخانه ها وقتی بخواهی گاز استریل بخری محصولی می فروشند که تار یخ تولید آن مربوط به بهمن سال ۹۳ است (سه ماه مانده به انقضا) و قیمتش حدود ۲۰ تا ۴۰ تومان بیش از قیمت درج شده بر روی بسته بندی است.