آرشیو: 24 سپتامبر 2015

ارزیاب وزارت بازرگانی ترکیه در نمایشگاه مشارکت در این نمایشگاه خوب بود

مراد اوستوک: من کارشناس بازرگانی خارجی در وزارت بازرگانی ترکیه هستم. در این نمایشگاه هم به عنوان ناظر و ارزیاب حضور دارم. وزارتخانه ما مسئول این گونه مشارکت‌های خارجی در ترکیه است و من هم کیفیت نمایشگاه و هم کیفیت حضور شرکت‌های ترک در آن را ارزیابی می‌کنم.

بازگشت شبنم با نامی دیگر

مهر/ سیدعلی معصومی مدیرکل حقوقی و امور بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از انتقادات در دولت مربوط به اجرای ماده ۱۳ قانون که مربوط به کد رهگیری کالا بود، البته این انتقادات از قبل هم مطرح بوده است. طرح “شبنم” و کلیات “کدینگ کالا” به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح، مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد.