آرشیو: 11 سپتامبر 2015

Ink Touch Kit بسته‌بندي زنده

Novalia ادعا مي‌كند با توليد Printed Touch Creation Kit، كه جادوي جوهر رسانا را به سر انگشتان شما مي‌آورد، به چاپ، پوستر، بسته‌بندي،‌كتاب‌ها،‌ كف،‌ديوارها و بسياري چيزهاي ديگر سرزندگي بخشيده است.

بازار بسته‌هاي انعطاف‌پذير تا سال 2019 به 10/99 ميليارد دلار مي‌رسد

گزارش جديدي كه توسط Trasparency Market Research منتشر مي‌شود،‌ “تحليل،‌ اندازه، ‌شراكت، ‌رشد، ‌روند و پيش‌بيني صنعت جهاني بازار بسته‌بندي انعطاف‌پذير 2013 تا 2014” بيان مي‌كند كه تقاضاي جهاني براي بسته‌بندي انعطاف‌پذير در سال 2012 56/73 ميليارد دلار ارزيابي شد و انتظار مي‌رود كه اين مقدار در سال 2019 به 10/99 ميليارد دلار برسد و از 2013 تا 2019 با تركيب نرخ رشد سالانه 4/4 درصدي رشد كند.