آرشیو: ۳۰ آذر ۱۳۹۳

Editorial ۰

عدالت فرسایشی

شاید یکی از دلایل واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر در تعجیل برای برپایی حق باشد. یعنی به محض این که در جایگاهی قرار می‌گیری که از حق دفاع کنی و...