آرشیو: 9 مارس 2014

پركن مایع

شرکت تابعه MG2 بولونیای ایتالیا و عرضه‌کننده‌ی پیشروی ماشین‌آلات، خدمات و پشتیبانی فرآوری، بسته‌بندی و مونتاژ صنایع بسته‌بندی

از بسته‌بندی وعده‌های آماده چه خبر؟

از مدتها پیش، چهار کارکرد اصلی بسته‌بندی (مظروف بودن، حفاظت/نگهداری، حمل و نقل، اطلاع رسانی) به واسطه ویژگیهای کنش‌مندی، هوشمندی یا جذابیت بسته در حال توسعه هستند. هر آنچه شما این ویژگی‌ها را خطاب کنید فرقی نمی‌کند، زیرا مرزهای تعریفی چندان روشن نیستند.