آرشیو: 24 آگوست 2012

۰

انقباض در صنعت

متنی که در ادامه می‌آید به عنوان سرمقاله شماره‌ ۱۳۸ ماهنامه صنعت بسته‌بندی به چاپ رسیده است