فرم اشتراک مجله

سلام

به دلیل احترام به مشترکین مجله که حق اشتراک مجله را پرداخت کرده اند
فایل دانلود مجلات از چهار شماره قبل فعال می باشد که می توانید انها را بصورت رایگان دانلود نمائید

 

Subscription Form.                    Advertising

تلفکس: ۰۲۱۶۶۱۱۶۰۴ – ۰۲۱۶۶۷۱۳۳۹۸
همراه: ۰۹۳۵۹۹۰۱۰۱۹
نشانی پستی: تهران – صندوق پستی ۱۴۸۷ – ۱۳۱۴۵
بخش آگهی‌ها: ۰۹۳۵ – ۰۹۳۵۹۹۰۱۰۱۹ – ۰۹۱۲۶۷۰۲۰۹۶
ad@iranpack.ir
اشتراک ماهنامه: sub@iranpack.ir
اخبار: news@iranpack.ir