آرشیو: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

iranpack sanat bastebandi 182195_shutterstock_140733964 ۰

بازرسی در خط: کنترل کیفیت بسته‌بندی

صنایع غذایی و تغذیه با نیازهای فزاینده‌ای در رابطه با کیفیت و ایمنی محصول مواجه است. مقررات گسترده بر قوانینی که تولیدکنندگان باید در حال حاضر با آن روبرو باشند، حاکم است. به عنوان...