آرشیو: ۱۷ دی ۱۳۹۶

iranpack sanat bastebandi 179 kerastase-elixir-ultime-dull-hair-shine ۰

سرپوش‌های مناسب برای یک بسته‌بندی طلایی

این سرپوش‌های خاص ایجاد‌شده‌اند تا به‌طور‌موثر با فرمت‌های مختلف بسته‌بندی در این حیطه ادغام‌شود، و در عین‌حال تصویر عالی لوکسی را تقویت‌سازد. آنها دارای یک روکش جلاداده‌شده و متالیک هستند که بسته‌ها را با طراحی بافتی طلایی تکمیل می‌کنند.