آرشیو: ۵ آذر ۱۳۹۵

iranpack-sanat-bastebandi-ms80aii_line_ret

چاپ اسکرین سیلندری ساکورایی در نمایشگاه SGIA

چاپ اسکرین سیلندری ساکورایی موتور تولید انواع جلدها، غشاء و پوشش سوئیچ‌ها و کارت‌های اعتباری بازار است. و دوام MS-80All مانند MS-80A برای استفاده در کاربردهای صنعتی فراوانی، مانند کیفیت ویژه نهایی، درخشندگی، نرم و لطیف‌بودن، پوشش تیره و روشن، لیبل‌های چاپی روی لباس، انتفال دادن گرما، برنامه‌های حساس به فشار، محیط‌های چاپ‌شده، الکترونیک و بیشتر ایده‌آل است.