آرشیو: ۲۷ آذر ۱۳۹۴

iranpack-turkey-520 ۷

لیست شرکت های ماشین سازی بسته بندی ترکیه در نمایشگاه

نام شرکت : شرکت صنایع ماشین سازی بسته بندی آپک FERHATPAŞA MAHALLESİ ۱۸٫SOKAK NO: 36/3 ATAŞEHİR آدرس:              İSTANBUL تلفن : ۰۰۹۰۲۱۶۶۶۱۳۳۷۱ فکس : ۰۰۹۰۲۱۶۶۶۱۳۳۷۰ ایمیل :mdemir@apack.com.tr muhasebe@apack.com.tr asen@apack.com.tr  www.apack.com.tr وبسایت: مسئول مربوطه: آقای محرم...

iranpack-sanat-bastebandi-Final -1

اطلس کاربردی رنگ در چاپ

یافتن نیازها، تحلیل منطقی و الویت‌بندی  آنها برای جامعه مخاطب، تجربه بسیار می طلبد. این تجربه باید در زمینه های مختلف بدست‌آمده‌ باشد. گروه پژوهشی عفراوی به پشتوانه تجربیات بیش از ۲۰ سال و کار مداوم...