آرشیو: ۲۷ آذر ۱۳۹۴

iranpack-turkey-520 ۷

لیست شرکت های ماشین سازی بسته بندی ترکیه در نمایشگاه

نام شرکت : شرکت صنایع ماشین سازی بسته بندی آپک FERHATPAŞA MAHALLESİ ۱۸٫SOKAK NO: 36/3 ATAŞEHİR آدرس:              İSTANBUL تلفن : ۰۰۹۰۲۱۶۶۶۱۳۳۷۱ فکس : ۰۰۹۰۲۱۶۶۶۱۳۳۷۰ ایمیل :mdemir@apack.com.tr muhasebe@apack.com.tr asen@apack.com.tr  www.apack.com.tr وبسایت: مسئول مربوطه: آقای محرم...