آرشیو: ۱ شهریور ۱۳۹۳

CIJ ۰

مقایسه فناوری‌های کدگذاری

جوهرافشان پیوسته (CIJ) و جوهرافشان حرارتی (TIJ) دو فناوری جوهرافشان غالب مورد استفاده در عملیات کدگذاری صنعتی بر روی بسته اولیه هستند. سیستم‌های لیزری که استفاده از آنها طی ده سال گذشته سیر صعودی...

iranpack-sanat-bastebandi-154-psa_v_series

دربند قوطی

سری V از دربندهای قوطی Booth #S-2100 ساختِ PneumaticScaleAngelus (PSA) شامل هشت مدل مجهز به سه تا هجده هد درزگیری است و سرعت ۷۵ تا ۲۵۰۰ قوطی بر دقیقه دارد. این دستگاه قوطی‌های خوراکی...

iranpack-sanat-bastebandi-154-ishida_blend_weigher

سیستم اختلاط وزن و کاهش دورریز مخلوط‌ها

سیستم‌های اشعه ایکس Ishida قادر به شناسایی پلاستیک، سنگریزه، فلز، شیشه و محصولات ناقص یا معیوب هستند. چک کننده های وزن DACS-G از Ishida دو محدوده وزنی را بازرسی کرده و با سنسورهای وزن مختلف متناسب با کاربرد مد نظر عرضه می شوند.